Tjenester

Hage arbeid

Trefelling/linjerydding

Bygg og anlegg

Div arb

Her er noe av det vi utfører for kunder.

Hage arbeid

Bellegningstein

Ferdigplen

Klipping av hekk

Klipping av plen

Gjerde

Terasse

Oppbygging av uteområder

Murer

Rådgiving

Naturstein

Skifer og granitt

Vedlikehold

++++

 

Trefelling/Linjerydding

Trefelling

Linjerydding

Trepleie

Beskjæringer

Stubbe fresing

Tomterydding

Rådgiving

+++

 

Bygg og anlegg

Betong

Forstøttningsmurer

Støpekanter

Ringmurer

Grunnmurer

Betong plater

Pussing med (helicopter)

Graving

Mindre tømrer arbeid

Maling av hus og div

Rådgiving

+++

Div arbeid

Brøyting av uteplasser og små veier som er vanskelig å komme til med traktor brøytebil, vi bruker en plentraktor, men er meget effektive.

 

Vi utfører som sagt det meste, men ta kontakt vist det er noe på listen du ikkje finner så ser vi om vi kan utføre det eller ikkje.

Kunden står øverst. Men sikkerhet er

viktigest

TRÆET

HAGESERVICE TLF: +47 40 63 47 67